LỚP 15BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN ENG140 - ENGLISH & FILM

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM về việc tạm nghỉ buổi học LT môn ENG140 - English & Film vào ngày thứ Ba 11/12/2018.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: Sáng thứ Sáu 14/12/2018

Địa điểm: sinh hoạt ngoại khóa theo hướng dẫn của Giảng viên

Thứ Năm 13/12/2018 lớp học theo TKB bình thường.

SV lưu ý đi học và đầy đủ. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: