LỚP 17BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN ECO211 - MICROECONOMICS NGÀY THỨ HAI 24/12/2018


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BSM về việc tạm nghỉ buổi học LT học phần ECO211 - Microeconomics vào ngày thứ Hai 24/12/2018 do giảng viên có lịch họp đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Tư 02/01/2019

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Các buổi học còn lại của học phần:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 04/01/2019 (lịch học bình thường)

Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Hai 07/01/2019 (lịch học bình thường)

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Tư 09/01/2019 (bù cho thứ Hai 31/12/2018)

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: