LỚP 18BSM - V/V LỊCH HỌC 3 BUỔI CÒN LẠI MÔN MUS101 - MUSIC APPRECIATION

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 18BSM v/v lịch học 3 buổi còn lại của môn MUS101 - Music Appreciation cùng với cô Kim Thanh:

Buổi 5: 13h - 17h30 thứ Sáu 30/11, phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Buổi 6: 13h - 17h30 thứ Sáu 07/12, phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học
Buổi 7: 13h - 17h30 thứ Sáu 14/12, phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học (thi cuối kỳ)
SV lưu ý đi học đầy đủ.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: