Nhắc nhở v/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP Khoá 4/ NH 2017-2018

TPHCM, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Số: 04-2018 / ITEC - KEUKA - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 4/ NH 2017-2018

 

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân KHQL KEUKA do Giám đốc ban hành ngày 29/09/2017; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 4/ Năm học 2017-2018 như sau:

1.Danh sách sinh viên:

No

Stu. ID

Full name

Class

1.

1458040

Khiếu Đỗ Bảo Toàn

IELTS B

2.

1458051

Nguyễn Hải Vi

IELTS B

3.

1558020

Nguyễn Hữu Thanh Nhật

UPPER

4.

1658006

Lê Thanh Hồng

EAP

5.

1658015

Võ Ngọc Mỹ Ngân

IELTS A

6.

1758004

Trần Thái Vân Anh

IELTS A

7.

1758011

Tăng Du Linh

IELTS A

8.

1758012

Võ Thị Bích Loan

IELTS A

9.

1758018

Nguyễn Đình Anh Tuấn

EAP

10.

1758026

Nguyễn Thảo Vy

IELTS A


(Danh sách gồm 10 SV)

2.Nếu đến hết ngày 23/07/2018, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP và không tham gia lớp học, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định dừng tiến độ học tập chương trình chính khóa Block hiện tại.

3.Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                            KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: