THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM 2 NK 2022-2023 SINH VIÊN LỚP 21BIT

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2- Năm 2/ Niên khoá 2022-2023 đến sinh viên lớp 21BIT . Mời sinh viên xem chi tiết tại đây