THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 NĂM 3 NK 2022-2023 LỚP CYCLE 14 + LỚP 20BIT

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK1- Năm 3/ Niên khoá 2022-2023 đến sinh viên lớp Cycle 14 + Lớp 20BIT . Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: