THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 1/NK 2021- 2022 LỚP 21BIT

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2- Năm 1/ Niên khoá 2021-2022 đến sinh viên lớp 21BIT . Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: