THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 3/NK 2021-2022 LỚP 19BSM

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2 - Năm 3/ Niên khoá 2021-2022 đến sinh viên lớp 19BSM. Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: