THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM 4/NK 2022-2023 SINH VIÊN KHÓA CYCLE 13

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí Năm 4/ Niên khoá 2022-2023 đến sinh viên khóa Cycle 13 . Mời sinh viên xem chi tiết tại đâyTin mới hơn:
Tin cũ hơn: