THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM 4 NH 2023-2024 SV LỚP CYCLE 14

Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH KHTN thông báo về việc đóng học phí Năm 4 Niên khoá 2023-2024 đến sinh viên lớp Cycle 14 . Mời sinh viên xem chi tiết tại đây