THÔNG BÁO ĐÓNG HP HK2 NĂM 3 NH 2023-2024 LỚP CYCLE 15( Đ/V KHOÁ 18BIT)

Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH KHTN thông báo về việc đóng học phí HK2 Năm 3 Niên khoá 2023-2024 đến sinh viên lớp Cycle 15 (Đối với Khoá 18BIT) . Mời sinh viên xem chi tiết Tại đây