THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 1/NK 2019- 2020 LỚP 19BIT

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2 - Năm 1/ Niên khoá 2019-2020 đến sinh viên lớp 19BIT . Mời sinh viên xem chi tiết tại đâyTin mới hơn:
Tin cũ hơn: