THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AUT NĂM 4 - SV LỚP 16BIT (CLYCE 10) /NK 2019- 2020

Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí Năm 4/ Niên khoá 2019-2020 đến sinh viên lớp 16BIT(CYCLE 10). Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: