THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 NĂM 3/NK 2019- 2020 LỚP 17BSM

Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK1 - Năm 3/ Niên khoá 2019-2020 đến sinh viên lớp 17BSM. Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: