THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 2/NK 2019- 2020 LỚP 18BIT1&2

Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2 - Năm 2/ Niên khoá 2019-2020 đến sinh viên lớp 18BIT1&2 . Mời sinh viên xem chi tiết tại đâyTin mới hơn:
Tin cũ hơn: