THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 3/NK 2019- 2020 KHÓA CYCLE 11

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2 - Năm 3/ Niên khoá 2019-2020 đến sinh viên khóa Cycle 11 . Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: