THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AUT NĂM 4 - SV KHÓA 12,13,14BIT CHUYỂN TIẾP CLYCE 10 /NK 2019- 2020


Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí Năm 4/ Niên khoá 2019-2020 đến sinh viên khóa 12BIT, 13BIT, 14BIT chuyển tiếp sang Clyce 10. Mời sinh viên xem chi tiết tại đâyTin mới hơn:
Tin cũ hơn: