Lớp 11BIT - Thông báo tạm nghỉ buổi học thực hành CS203 - Advanced Database ngày 08/01/14


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 11BIT v/v tạm nghỉ buổi học thực hành như sau:


Học phần: CS203 - Advanced Database (thực hành)

Giảng viên: ThS. Vũ Thị Mỹ Hằng và cô Tiết Gia Hồng

Buổi học nghỉ: Thứ tư 08/01/2014


Buổi học nghỉ sẽ được dạy bù vào cuối học kỳ, trước tuần thi lý thuyết.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: