Lớp 13BIT - Buổi học lý thuyết tăng cường học phần CS103 - Intro. To ProgrammingTrung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên lớp 13BIT1 và 13BIT2 về lịch học tăng cường như sau:

Học phần: CS103 - Introduction To Programming (lý thuyết)

Giảng viên: ThS. Đặng Trần Minh Hậu

Hiện lớp đã học đủ 10 buổi lý thuyết, tuy nhiên giảng viên sẽ dạy thêm cho lớp 1 buổi lý thuyết như sau:

  • Lớp 13BIT2: 13g thứ năm 12/12/2013 tại phòng 11A lầu 11 
  • Lớp 13BIT1: 13g thứ sáu 13/12/2013 tại phòng 11A lầu 11
     

Sinh viên phải lên lớp đầy đủ và đúng giờ.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: