LỚP 13CIT - TB LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: NEEDS ANALYSIS, ACQUISITION & TRAINING


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp 13CIT về việc lịch học tập trung học phần AUT như sau:


Học phần : NEEDS ANALYSIS, ACQUISITION & TRAINING

Giảng viên: Prof. Leo Hitchcock

Thời gian và phòng học:

  • 8g30 - 16g30 ngày 15 & 16/01, phòng máy 11E lầu 11
  • 8g30 - 11g00 ngày 17/01, phòng học 34 lầu 3 tòa nhà I (11 tầng)


Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và đi đúng giờ.

- Sinh viên các khóa trước đăng ký trả nợ qua form online tại mục Tài nguyên/Biểu mẫuđóng học phí trả nợ tại văn phòng lầu 11 trước ngày 30/12/2013. Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký trả nợ trễ.


Xem thêm: 
Thông báo đóng HP trả nợ học phần Needs Analysis Acquisition& Training sinh viên lớp 09

CIT,10CIT,11CIT,12CIT 


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: