LỚP 13CIT - TB LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: NEEDS ANALYSIS, ACQUISITION & TRAINING 2Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp 13CIT về việc lịch học tập trung học phần AUT như sau:


Học phần : NEEDS ANALYSIS, ACQUISITION & TRAINING 2

Giảng viên: Prof. Leo Hitchcock

Thời gian và phòng học: 8g30 - 16g30 ngày 14/02, phòng máy 11E lầu 11

Lưu ý: 

- Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và đi đúng giờ.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: