Danh sách sinh viên được chấp thuận làm R&D Project đợt 2 cycle 4

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp 09CIT, 10CIT, 11CIT, 12CIT (các sinh viên chưa làm R&D Project) v/v tổ chức R&D Project đợt 2 cycle 4 như sau:

Thời gian tập trung lần 1 cho đợt làm R&D Project 2 của cycle 4 như sau:

Thời gian: 9g30 - 16g30 ngày 12/02/2014 và 8g30-16g30 ngày 13/02/2014

Địa điểm: phòng 11E lầu 11

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm R&D Project đợt 2 cycle 4:

STT

HCMUS ID

AUT ID

Full name

1

1259223

1284890

VONG HOANG

VINH

2

1059210

1001702

TRAN KIM DUNG

DUNG

3

1059037

1283028

HA HUU

HAI

4

0959018

1140202

PHAN QUOC

KHANH

5

1059055

1283647

TRAN LAM

THAI

6

1259219

1284775

PHAM THE ANH

PHU

7

0959040

1140373

PHAM MINH

QUAN

8

1059013

1283059

NGUYEN THE

LOC

9

1059020

1283233

DANG HONG NGUYEN

PHUONG

10

1159202

1145954

HOANG

LONG

11

1159206

1145976

DAO MANH THUONG

QUANG

12

1259207

1284688

NGUYEN NGOC

DUY

13

1059017

1283225

TRUONG NGOC

NHUNG

14

1259225

1284904

LE NGUYEN HOAN

VU

15

1059010

1283035

TRAN TRUNG

KIEN

16

1059025

1283636

VO TRAN NGOC

TAN

17

1059026

1283641

BUI THIEN

THACH

18

1059059

1283681

DUONG HONG

THINH

19

1059061

1284630

NGUYEN VIET

TIEN

20

0959257

0980930

Nguyen Thanh

Vu
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: