Là các hoạt động giải trí được tổ chức trong suốt năm học, giúp sinh viên được thư giãn sau các giờ học căng thẳng cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết bạn bè, như: giải đá banh, bowling, photo contest, game online, ...