Đây là câu lạc bộ dành cho sinh viên thỏa sức sáng tạo, trao đổi và chia sẻ kiến thức chuyên môn, ứng dụng vào sản phẩm thực tế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong đời sống.