Thông tin về việc chuyển tiếp qua ĐH Griffith - Úc

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và trường ĐH Griffith (Úc) vừa ký thỏa thuận về việc chuyển tiếp cho các sinh viên ngành CNTT. Theo thỏa thuận này, sinh viên đã hoàn tất 2 năm học đầu tại trung tâm ITEC có thể chuyển tiếp qua ĐH Griffith để học tiếp 2 năm cuối và nhận bằng cử nhân CNTT do trường ĐH này cấp. Với cách chọn lựa này, SV có thể giảm đi một nửa chi phí so với việc du học trực tiếp từ năm đầu.

 

Như vậy tính đến thời điểm này, SV của ITEC có thể chuyển tiếp qua các trường ĐH đối tác ở tất cả các nước nói tiếng Anh như New Zealand, Mỹ, Úc, Anh và Canada. Điều này phản ánh chất lượng đào tạo cao về CNTT của trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

 

Thông tin về việc chuyển tiếp có thể xem tại đây: Link