Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn - năm học 2010-2011

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC – trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên các lớp Cao đẳng, Cử nhân và Liên thông về việc mua Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Tai nạn cho năm học 2010-2011. Mời các bạn xem thông tin chi tiết trong các file đính kèm.

Download Thông báo

Download Phiếu đăng ký bệnh viện khám chữa bệnh BHYT

Download Danh mục các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời hạn để đảm bảo quyền lợi của mình vì việc đăng ký mua bảo hiểm chỉ thực hiện 1 lần vào đầu năm học.

Thẻ BHYT và BHTN chỉ có giá trị trong 1 năm nên mỗi năm sinh viên phải đăng ký mua lại.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Giáo vụ ITEC qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc điện thoại (08) 39381201.