Thông báo về việc trả sách Block 1 và mượn sách Block 2

Bộ phận giáo vụ thông báo cho sinh viên ngành QLKDQT về việc trả sách Block 1 và cho mượn sách Block 2. Mời các bạn sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: