Thông báo Vv cho mượn sách Block 1 - đợt 2
Bộ phận giáo vụ - Trung tâm đào tạo quốc tế thông báo cho các bạn sinh viên ngành QLKDQT về việc cho mượn sách Block 1 - Đ2.
Mời các bạn xem chi tiết trong file đính kèm.