Thông báo về việc đổi phòng học các lớp Tiếng Anh Elementary 1,2 & 3

Bộ phận Giáo vụ - Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) thông báo đến các bạn sinh về việc đổi phòng học các lớp Tiếng Anh Elementary 1,2 & 3. Chi tiết xem trong file đính kèm.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: