THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 3/NK 2020- 2021 KHÓA CYCLE 12

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2 Năm 3/ Niên khoá 2020-2021 đến sinh viên chuyển tiếp GĐ Clyce 12. Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: