THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 2/NK 2020- 2021 LỚP 19BSM

 
Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2 - Năm 2/ Niên khoá 2020-2021 đến sinh viên lớp 19BSM. Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: