THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK2 NĂM 2/NK 2020- 2021 LỚP 19BIT1&2

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí HK2- Năm 2/ Niên khoá 2020-2021 đến sinh viên lớp 19BIT1&2 . Mời sinh viên xem chi tiết tại đây www.itec.hcmus.edu.vn/edu/images/stories/FDF HOC PHI HOC KI 2 NAM 2 NK 20-21 LOP 19BIT1&2.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: