THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AUT NĂM 4 CYCLE 11 NK 2020- 2021

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí Năm 4/ Niên khoá 2020-2021 đến sinh viên chuyển tiếp GĐ Clyce 11. Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: