THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM 4/NK 2021- 2022 KHÓA CYCLE 12

 Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông báo về việc đóng học phí Năm 4/ Niên khoá 2021-2022 đến sinh viên chuyển tiếp GĐ Cycle 12. Mời sinh viên xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: