THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2/NĂM HỌC 2009-2010

  

Đối tượng: Lớp Cử nhân 08ITEC, Cử nhân 09BIT và Liên thông 09CIT

1.    Các lớp 08ITEC, 09BIT và 09CIT được nghỉ từ 01 – 10/01/2010.

2.    Ngày 11/01/2010 các lớp sẽ bắt đầu học kỳ 2/năm học 2009-2010 (sinh viên xem thời khóa biểu học kì 2 vào ngày 7/01/2010 tại website www.itec.hcmus.edu.vn)

3.    Lớp 09BIT tạm nghỉ  học Anh văn với trung tâm New York trong thời gian nghỉ giữa 2 học kỳ và thi Anh văn (kết thúc HKI) lúc 17h30 Thứ ba 12/01/2010. Lớp 09BIT thi Anh văn xếp lớp học kỳ 2 lúc 17h30 Thứ năm 14/01/2010.