Thi xếp lớp anh văn lớp QR2 và QR3

Chào các bạn lớp QR2 và QR3 ( 09BIT1 và 09BIT2)

 

Để đảm bảo chất lượng học tập đã cam kết với các bạn, các Bạn có tên trong danh sách lớp học Anh văn QR2 và QR3 đạt kết quả thi cuối khóa (nhưng vi phạm quy định vắng 30% số buổi học.) phải tham dự kỳ thi xếp lớp.

- Thời gian : Lúc 18h00 ngày thứ sáu ngày 5.2.2010

- Địa điểm : 136 Nguyễn Duy Dương - P.9 -  Q.5.

Những sinh viên không dự kỳ thi trên, đề nghị liên lạc với Giao viên chủ nhiệm lớp Anh văn để nắm thông tin

 

Download Danh Sách Lớp QR2

Download Danh Sách Lớp QR3