Thông báo tập huấn sử dụng thư viện BIT09

Để sử dụng Thư Viện, sinh viên phải tham dự buổi “Tập huấn sử dụng Thư viện”.

Lịch tập huấn cho các lớp như sau:

-     Lớp 09BIT1 và 09BIT2: 14h00 Thứ tư 09/12/2009 tại lầu 10.

-     Lớp 09CIT1, 09CIT2, 08ITEC, Cao đẳng TCƯD 08ITEC, Cao đẳng TCƯD 09ITEC:  13h30 Thứ bảy 12/12/2009 tại Thư viện lầu 9.

Ghi chú: Nếu sinh viên không tham dự tập huấn theo đúng lịch đã bố trí thì sinh viên tự liên hệ với thư viện để đăng ký ngày tập huấn khác và đóng phí làm thẻ.