Thông Báo Học Bù Lớp 08BIM
Chào các Bạn lớp 08BIM,
Giáo vụ thông báo ngày học bù của các Bạn như sau :
- Môn : Electronic commerce
- Chiều thứ 5 ngày 25.3.2010 và 1.4.2010 - Từ 13h
- Phòng 11G.
* Giờ sáng thứ bảy vẫn học bình thường từ tuần lễ ngày 22.3.2010.