THÔNG TIN V/V CHUYỂN TIẾP - DU HỌC ĐẠI HỌC AUT (NEW ZEALAND) 2019

Vui lòng xem file hướng dẫn chuyển tiếp 2 năm cuối tại ĐH AUT cập nhật cho năm 2019 tại đây.

Các phương án lựa chọn chuyển tiếp cao học tại ĐH AUT (có chính sách học bổng)  xem tại đây


Các đường link thông tin về việc chuyển tiếp sinh viên nên tham khảo:

1. Website Trường AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUT)

2. 2019 International Prospectus (Brochure giới thiệu tổng quan về trường AUT)

3. 2020 Engineering, Computer & Mathematical Sciences Brochure

4. Tổng quan các chương trình đào tạo Đại học khối ngành kỹ thuật, toán tin của Đại học AUT New Zealand 2019: brochure khối ngành, website ngành CNTT (Bachelor of Computer & Information Sciences)

5. Tổng quan các chương trình đào tạo Sau đại học khối ngành kỹ thuật, toán tin của Đại học AUT New Zealand 2019: websitebrochure

6. Học phí du học tại ĐH AUT năm 2019 xem tại 2019 International Fees

7. Online application form for international students:  https://register.aut.ac.nz/Arion.Host.StudentOnline

Các mốc thời gian quan trọng cho việc làm thủ tục chuyển tiếp du học năm 2019:

 SEMESTER TWO (July) 2019

AUT Orientation (Compulsory)

Monday, 08 July 2019

This is the start of ‘Orientation week’ and preparation for academic commencement.

AUT Academic Commencement:

Monday, 15 July 2019SEMESTER ONE (February) 2020

AUT Orientation (Compulsory)

Monday, 17 February 2020

This is the start of 'Orientation week' and preparation for academic commencement.

AUT Academic Commencement:

Monday, 24 February 2020

Important: AUT University Christmas/New Year Closure

Dates for the official AUT University Christmas/New Year closure have yet to be advised.

* Please note there are strict requirements to arrive in time for enrolment and commencement of study.It is essential to have a valid Student Visa/Permit for AUT University and programme of study. It is the student's responsibility to ensure they have the correct AUT University student visa BEFOR E start of studies at AUT University. To complete enrolment a student must present this visa to AUT University before the start of academic study


Tham khảo thêm:

AUT_Profile_2019