THÔNG TIN V/V CHUYỂN TIẾP - DU HỌC ĐẠI HỌC AUT (NEW ZEALAND) 2018

 

Vui lòng xem file cập nhật cho năm 2018 do Phòng Giáo vụ tư vấn tại đây.


Các đường link thông tin về việc chuyển tiếp sinh viên nên tham khảo:

1. Website Trường AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUT)

2. 2018 International Prospectus (Brochure giới thiệu tổng quan về trường AUT)


3. 
Tổng quan các chương trình đào tạo Đại học khối ngành kỹ thuật, toán tin của Đại học AUT New Zealand 2018: brochure khối ngành, website ngành CNTT (Bachelor of Computer & Information Sciences)

4. Tổng quan các chương trình đào tạo Sau đại học khối ngành kỹ thuật, toán tin của Đại học AUT New Zealand 2018: website, brochure

 

5. Học phí du học tại ĐH AUT năm 2018 xem tại 2018 International Fees

6. Download application form for international students (Mẫu đơn đăng ký nhập học, nộp kèm 1 bản sao chứng thực passport, 1 bảng điểm mới nhất, 1 ảnh kích thước 4x6cm chuẩn passport, chứng chỉ Anh ngữ theo qui định)


Các mốc thời gian quan trọng cho việc làm thủ tục chuyển tiếp du học năm 2018:

AUT Semester Two 2018: Application Guidelines 

Submit AUT International Application:               Before mid April 2018 (Easter Holiday AUT closure is 14-18 April 2018) 

Additional Documentation:                 For students with Conditional Letters, AUT should receive their Academic IELTS result and any further academic transcripts before mid/late May 2018 

Offer of Place Acceptance and Payment             Deadline starts end of May 2018 

 

AUT International Enrolment and Orientation Semester Two 2018 (Compulsory)* Thursday, 05 July 2018

AUT Faculty/Generic Orientation:                   Monday, 9 July 2018 onwards 

Academic Commencement: Monday, 16 July 2018

 * Please note there are strict requirements to arrive in time for enrolment and commencement of study. It is essential to have a valid Student Visa/Permit for AUT University. 


Tham khảo thêm: