DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC KEUKA, HOA KỲ

Các đường link thông tin về việc chuyển tiếp sinh viên nên tham khảo:  

1. Website Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ

2. Tổng quan Chương trình Đào tạo Cử nhân Khoa học Quản Lý

3. Tổng quan Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Khoa học Quản Lý

4. Brochure giới thiệu tổng quan về trường Keuka (đang cập nhật)

5. Điều kiện Anh Ngữ: tham khảo Sổ tay sinh viên KEUKA ( bản cập nhật tháng 9/2015)

6. Học phí

7. Thủ tục xin chuyển tiếp du học 

8. Cơ hội học bổng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: