THÔNG TIN V/V CHUYỂN TIẾP DU HỌC TẠI ĐẠI HỌC KEUKA, HOA KỲ NH 2017-2018 *Mới*

Vui lòng xem file cập nhật cho năm 2018 do Phòng Giáo vụ tư vấn tại đây.

 

 

Các đường link thông tin về việc chuyển tiếp sinh viên nên tham khảo:

1. Website Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ

2. 2018 Campus Virtual Tour (Video tham quan trực tuyến giới thiệu tổng quan về trường AUT)

 

3. Bachelor of Science in Management 2018 - Overview (Tổng quan Chương trình Đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý năm 2018)

4. Information on the Master of Science in Management 2018 (Danh sách các chương trình đào tạo sau đại học ngành KHQL năm 2018)

5. Học phí du học tại ĐH Keuka, Hoa Kỳ năm 2018 xem tại 2018 International Fees 

6. Chức năng Apply online 

7. Academic Calendar ĐH Keuka, Hoa Kỳ năm 2017-2018

 

8. Thông tin ký túc xá ĐH Keuka, Hoa Kỳ