LỚP 14BSM1&2 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN ENGLISH & FILM

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 14BSM1&2 v/v lịch học bù cho các buổi nghỉ ngày 26/12/2017 (lớp 14BSM1) và thứ Bảy 30/12/2017 (14BSM2) của học phần ENG140 - English & Film như sau:

Lớp 14BSM1:

Thời gian: 9 - 12h thứ Năm 04/01/2018
Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Lớp 14BSM2:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 05/01/2018

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: