LỚP 15BSM - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN POL140 - WORLD POLITICS

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 15BSM v/v lịch học bù cho các buổi nghỉ ngày 26/12/2017 của học phần POL140 - World Politics để tránh bão Tembin theo công văn chỉ thị của UBND TP.HCM.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 05/01/2018
Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: