LỚP 14BSM1&2 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN ENV105 - ECOSYSTEM MANAGEMENT

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 14BSM1&2 v/v lịch học bù cho các buổi nghỉ trong 2 ngày 25 & 26/12/2017 của học phòng ENV105 - Ecosystem Management để tránh bão Tembin theo công văn chỉ thi của UBND TP.HCM.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Lớp 14BSM1:
Bù cho buổi nghỉ sáng 25/12: 8h - 11h40 thứ Năm 28/12/2017 tại phòng 31
Lớp 14BSM2:
Bù cho buổi nghỉ chiều 25/12: 13h - 16h40 thứ Tư 27/12/2017 tại phòng 11G, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng
Bù cho buổi nghỉ chiều 26/12: 13h - 16h40 thứ Sáu 29/12/2017 tại phòng 31

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: