LỚP 16BSM - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN MKT335 - INTERNET MARKETING

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 16BSM v/v lịch học bù cho các buổi nghỉ ngày 25&26/12/2017 của học phần MKT335 - Internet Marketing để tránh bão Tembin theo công văn chỉ thị của UBND TP.HCM.
Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 28/12/2018
Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 04/01/2018 (cập nhật 03/01/2018)

Địa điểm: phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: