THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AV TERM 3/NH 2017-2018

  Trung tâm Đào tạo QuốcTế– Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên V/v “Đóng học phí Anh văn các cấp độ ” – Khoá 1/ Năm học 2017- 2018 như sau:

Học phí AV Term 3/ NH 2017-2018 dành cho SV khoá 2011, 2012,2013 và 2014

Học phí AV Term 3/ NH 2017-2018 dành cho SV khoá 2015, 2016, 2017

Thời hạn đóng học phí: Đến hết ngày 16.04.2018


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: