V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIESTrung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp Cycle 6, Cycle 7, Cycle 8, Cycle 9, Cycle 10 v/v đăng ký trả nợ học phần như sau:

Học phần:  COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES - CYCLE 11

Thông tin lịch học tập trung phần 1 xem tại đây.

Hạn chót đăng ký và đóng học phí: Thứ Hai 23/09/2019

Qui trình đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)
  • Bước 2: Đóng học phí theo thông báo tại link sau (đang cập nhật)
  • Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký sẽ được đăng trên website sau khi hết hạn đăng ký 1 ngày.

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ giáo vụ trước khi hết hạn đăng ký. Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký và đóng học phí trả nợ trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: