LỚP 19BIT2 - V/v TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT2 v/v tạm nghỉ học phần CS101 - Business Communication vào chiều thứ Ba ngày 08/10/2019 do giáo viên có việc bận.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 8h - 11h20 thứ Bảy 05/10/2019

Địa điểm: phòng 11C tòa nhà I (11 tầng)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: