LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION


Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT1 v/v tạm nghỉ giờ LT học phần CS101 - Business Communication vào chiều thứ Sáu 15/11/2019.

Lịch học bù sẽ được tổ chức vào tuần học thứ 11 của học phần.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: